Filozoflara Göre Faal Akıl

Satın Al

₺ 0.00

Filozoflara Göre Faal Akıl

İlk olarak İskender Afrodîsî tarafından Aristoteles’in De Anima(Ruh Üzerine) adlı eserinin üçüncü kitabının beşinci bölümüyorumlanırken Aristoteles’e atfen kullanılan faal akıl kavramı,Aristoteles sonrası dönemin en etkili ve en çok tartışılan kavramlarından biri hâline gelmiştir. Muallim-i Evvel’in De AnimaIII.5’te faal akıl ile ilgili kullandığı oldukça kısa, müphem ve muğlak ifadeler, Aristoteles sonrasında gelen filozoflar arasında faal aklın mahiyeti ve işlevleriyle ilgili önemli tartışmalara ve birbirinden çok farklı yorumların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Aristoteles felsefesinde karşılaştığımız faal akıl problemi, felsefe tarihinde Aristoteles sonrası dönemden günümüze gelinceye kadar felsefi çalışmalarda inceleme ve araştırma konusu olmayı sürdüren ve tartışılagelen temel felsefi problemler arasında yer almaktadır. Bu çalışma, faal akıl kavramının Aristoteles öncesidönemdeki kökenlerine ışık tutarak Aristoteles felsefesindeki yeri ve işlevlerini tespit etmeyi ve Aristoteles sonrası Fârâbî’ye kadar devam eden süreç içerisinde geçirdiği değişim ve dönüşüm ile yüklendiği farklı anlam ve işlevleri analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere çalışmamızın birinci bölümünde, Aristoteles’in faal akıl görüşünün tarihsel ve felsefi arka planını oluşturduğunu düşündüğümüz Presokratik filozofların var olan şeylerin ilk ilkesi olarak tanıttıkları kavramları ile Platon’un evrene düzen ve biçim veren fail ilke olarak tasarladığıDemiurgos kavramı ele alınmıştır. Daha sonra Aristoteles’in, De Anima’nın ilgili bölümündeki farklı şekillerde anlaşılmaya ve yorumlanmaya müsait ifadelerinden ve bazı düşünürlerin bu konudaki değerlendirmelerinden hareketle faal aklın filozofun sistemindeki yeri ve üstlendiği işlevleri belirginleştirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca bu bölümde, İslam filozoflarının akıl teorilerini ve faal akıl anlayışlarını önemli ölçüde etkileyen Aristoteles şârihleri İskender Afrodîsî ve Themistius’un faal akıl yorumları ile Yeni Platoncu Plotinus’un sudûr sisteminde hipostaz Ruh’un konumu ve fonksiyonları ortaya konulmaya gayret edilmiştir. İslam filozoflarının felsefi sistemlerinde faal aklın kazandığı anlam ve sahip olduğu işlevlerin konu edildiği çalışmamızın ikinci bölümünde, Kindî ve Fârâbî’nin bu bağlamda geliştirdikleri orijinal görüş ve yaklaşımlar ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Çalışmamızın üçüncü ve son bölümünde, İslam filozofları ile AntikYunan filozoflarının faal akıl görüşleri arasında bir karşılaştırma yapılarak ortak, benzer ve farklı yönler tespit edilmiş ve böylelikle İslam filozoflarının Antik Yunan felsefesinden tevarüs ettikleri felsefi mirasa faal akıl kavramı özelinde özgün bir katkı sundukları sonucuna ulaşılmıştır. Faal akıl kavramının izini sürdüğümüz bu çalışma, “Antik Yunan’dan Fârâbî’ye Faal Akıl” adlı doktora çalışmamızın gözden geçirilmiş ilk baskısıdır. Bu çalışmanın ortaya çıkmasında yardım ve desteğini hiçbir zaman eksik etmeyen, yazım süresince çalışmamı yakından takip ederek görüş ve önerilerini paylaşan saygıdeğer hocam Prof. Dr. Gürbüz Deniz’e içtenlikle şükranlarımı sunarım. Çalışmamı okuyup değerlendiren, kıymetli tavsiye ve yönlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mesut Okumuş, Prof. Dr. Müfit Selim Saruhan, Prof. Dr. Eyüp Bekiryazıcı ve Doç. Dr.Mehmet Murat Karakaya hocalarıma ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrıca ilgi ve katkısını esirgemeyen değerli dostum Dr. Luay Hatem’e teşekkürü bir borç bilirim. Son olarak bu uzun ve zorlusüreçte her daim beni teşvik eden ve destekleyen kıymetli annebabama ve aileme en kalbî duygularımla teşekkür ederim. Özcan SARIDOĞAN Ankara, 2024 .
Erişim Türü : kurumsal erisim bireysel erisim
Tanımlı ISBN:

9786256602519

Konular
Din Felsefesi
Anahtar Kelimeler

iskender afrodîsî , aristoteles , de anima , faal akıl , tarihî arka plan , islam filozofları , kindî , fârâbî , antik yunan felsefesi , akıl teorileri , islam felsefesi

Dil : Türkçe (TR)

Hata Bildir

Bu E-Kitap; Dijital Hakların Korunması amacıyla belirlenen süre için kullanılmaktadır.
Özellikler Durum
Kopyalanma ve Çoğaltma İzni
Alıntı/Atıf Yapma İmkânı
Web Üzerinden Okuma
Çevrim Dışı Okuma
Kullanılabilecek Cihaz Sayısı 2
Ekran Görüntülü/Ekran Kaydı
Not Alma
Yazdırma*
Vurgulama ve Boyama
Metin İçinde Gezinme
Gelişmiş Metin İçi Arama
Renklendirme
Lisanslama
IP ve ID Kontrolü
Filigran
İade Hakkı
Metin Okuyucu LockLizard Viewer

* (Yayıncı tarafından izin verilmişse)

NASIL ÇALIŞIR?

1

Lisans Yazılımı Nasıl Yüklenir?

Sisteminize uygun olan LockLizard DRM (digital lisans koruma yazılımı) yazılımını cihazınıza indirin ve kurulumu tamamlayın.

2

Lisans Dosyasını Al

Lisans dosyanızı üye panelinde bulunan Lisans Dosyamı İndir butonuna tıklayarak indirin ve görüntüleyici yazılımını açın.

3

Lisanslama

Kurduğunuz locklizard yazılımı açınız ve sol menüde bulunan lisanslama alanına tıklayarak indirilen .llv uzantılı dosyayı seçin.

Son Yorumlar

 • Henüz yorum yapılmadı ilk yorumu siz yapabilirsiniz.

 • Kullanım Rehberi

  • Lisansı Yükle

   Digital lisansınızı bilgisayarınıza yükleyin.

  • E-kitabı Yükle

   Librarytürk kütüphanesinden kitabınızı seçin.

  • Lisansı Aktifleştir

   İndirilen lisans dosyasını locklizard pdf okuyucuya tanımlayın.

  • oku

   Pdf Oku

   Artık cihazınızda pdf dosyalarına erişebilirsiniz.

  Nasıl Çalışır?

  libraryturk

  Türkiye'nin akademik e-kitap sağlayıcısı Librarytürk. Librarytürk; çevrimiçi akademik kitaplar ve materyallerin lider sağlayıcısıdır. Araştırmacılar için bir e-kütüphane görevi üstlenen Librarytürk, bugüne kadarki istatistiksel rakamları ile bu alanda öncü olma hedefine kararlı ve emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

  Sayfa Başına Dön