Seçim Hukuku Ansiklopedisi

Satın Al

₺ 0.00

Seçim Hukuku Ansiklopedisi

Günümüzün en temel değerlerinin başında demokrasi gelmektedir. Birçok toplumsal, siyasal, ekonomik, demografik sorunun teorik ve pratik temeline inildiğinde demokrasi ile bir nedensellik ilişkisinin olduğu görülmektedir. Bu çerçevede demokrasiyi normatif temele yakınsatma çabasının başarı derecesi, toplumsal refah ve huzurun kademeli olarak artmasına yadsınamaz bir katkı sağlayacağı kabul edilebilir. Demokrasi, Abraham Lincoln'un anlatımıyla ve en temel olarak halkın, halk tarafından, halk için yönetimidir. Bu sürecin tamamlayıcı unsuru ise seçimdir. “Halkın, kendisini yönetmeye talip olanlar arasından en makul olanı tercih ettiği süreç” olarak ifade edeceğimiz seçim kavramı, çok faktörlü ve çok yönlü bir perspektifi zorunlu kılmaktadır. Seçim kavramının pratiğe yansımasında, seçimlerin adil ve dürüst bir şekilde gerçekleşmesinde, seçimin hukuki boyutunu ifade eden seçim hukukunun ayrı ve önemli bir yerinin olduğu bir gerçektir. Akademik olarak seçim kavramı ise siyaset bilimi, yönetim bilimi ve hukuk biliminin kesişim alanında kalan multidisipliner bir niteliği ihtiva etmektedir. Son yıllarda seçim hukuku ve Yüksek Seçim Kurulu uygulamaları kamuoyunda ilgi çeken başlıklardan olmasına rağmen seçim hukukunun multidisipliner niteliği sebebiyle seçim hukuku kavramının akademik anlamda ilgi görmediği ve seçim hukuku alanının bakir kaldığı ifade edilebilir. Doktrinde seçim hukuku başlıklı eser sayısının oldukça sınırlı olması, hukuk fakültelerinde, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde seçim hukuku başlıklı ve/veya içerikli ders sayısının sembolik düzeyde kalması, bu durumun doğal sonucudur. Türkiye özelinde, toplumun makul çoğunluğunda, seçimlerin adil ve dürüst bir şekilde gerçekleştiğine dair bir kanaat mevcuttur. Seçim hukukunun gelişmesi ve bağımsız bir disiplin hâline gelmesi ise bu makul çoğunluğun, nitelik ve nicelik olarak artmasına katkı sağlamakla birlikte demokrasi pratiğinin zenginleşmesine imkân sağlayacaktır. Bu akademik ve toplumsal farkındalıkla çalışma alanlarından birini seçim hukuku olarak tespit eden bir akademisyen olarak seçim hukuku ile kavramlarının ele alındığı ansiklopedik bir çalışma yapma fikri, beni çok heyecanlandırdı. Eseri ilk başta müstakil olarak ortaya koyma fikri ile editöryal bir perspektifle hazırlama fikirlerini birlikte değerlendirdim. Daha önceki editöryal tecrübelerim, bir eserin ortaya konmasında müstakil yazarlık ile editörlük arasında emeğin miktarı anlamında bir fark olmadığının ayırdında olmamı sağladı. Zira hakkını vererek yapılan bir editörlük; duyuru, yazar tespiti, konu dağılımı, yayınevi tespiti, mali konular, hakemlik, editöryal işlemler, telif, hukuki sorumluluk gibi birçok yükümlülüğü de beraberinde getirmektedir. Buna rağmen seçim hukuku ile farkındalığı arttırmak amacıyla farklı perspektifleri haiz birçok yazarın katılabileceği bir editöryal çalışma ortaya koyma fikrinin daha baskın gelmesi, çalışmanın hareket noktasını oluşturdu. Editöryal çalışmalarda hakemlik sürecinin işletilmesinin zorunlu olmaması sebebiyle bazen akademik niteliği düşük çalışmaların sunulabildiği görülmektedir. Çalışmada gözetilen toplumsal yararın hakkıyla yerine getirilmesi ve akademik niteliği yüksek yayınların ortaya konmasını sağlamak amacıyla çalışmada “iç kör hakemlik” süreci işletileceği, yazar çağrısında ifade edilmiş ve bu konuda yazarlardan en başta muvafakat alınmıştır. Bütün maddeler, yazar isimleri gizlenerek diğer bir yazarın hakemliğine iletilmiştir. Bu tercih, maddelerin yazımı sürecinde yazarlar arasında etkileşimi sağlamanın yanında daha disiplinli yazarların çalışmaya dâhil olmasını sağlamıştır. Ansiklopedi, seçim hukuku ile ilgili tüm kavramları kapsama iddiasında olmamakla birlikte temel kavramları ele almaya gayret etmiştir. Bilimsel çalışmalardaki en önemli unsurlardan biri, özgünlüktür. Çalışmanın konusu ve metodu itibarıyla özgün olduğu yukarıda ifade edilmiştir. İçerik ve teknik anlamda özgünlüğü sağlamak amacıyla editöryal sürecin yanında İthenticate üzerinden alınacak benzerlik raporlarında mevzuat eksenli maddeler için azami %30, diğer maddeler için azami %20 oranından fazla olmayacağı yazar çağrısında ilan edilmiş ve bu oranın üzerindeki eserlerin çalışmaya dâhil edilemeyeceği yazarlara iletilmiştir. Bu çerçevede, bölümlerin ortalama benzerlik oranının yaklaşık %11 olduğu ifade edilmelidir. Çalışmaya dâhil edilen maddelerin; %48’inin benzerlik oranı %10’un altında, %40’ının benzerlik oranı %10-%20 arasında, %12’sinin benzerlik oranı %20-%30 aralığındadır. Eserin tamamının kaynakça hariç benzerlik oranı ise %12 olup buna ilişkin benzerlik raporunun ilk sayfası, eserin sonuna eklenmiştir. Çalışma sürecinde Üniversitelerarası Kurul tarafından ilan edilen doçentlik kriterlerinin iki kez değişikliğe uğraması ve bunların her ikisinin de bu çalışmanın doçentlik puanına etki etmesinin, çalışma üzerinde hem olumlu hem de olumsuz etkisi olmuştur. Bu değişiklikler sebebiyle yazarlara koşulsuz çalışmadan çekilme hakkı tanınmış olup bu çerçevede çalışmadan çekilen yazarlardan lardan boşalan maddeler, devam eden yazarların sorumluluğuna devredilmiş ve planlanan maddelerin tamamının yazımı sağlanmıştır. Bu durum, bazı yazarlarımıza çalışmanın başında taahhüt ettiğim üç maddenin üzerinde madde atanması sonucunu doğurmuştur. Bu değişikliklerin çalışmaya olumlu etkisi ise çalışmaya araçsal bir perspektifle veya puan odaklı değil akademik hassasiyet düzeyi yüksek yazarlarla devam etme imkânını sağlamış olmasıdır. Bu çerçevede bu eserin ortaya konmasında emek sarf eden ve ülkemizin dört bir yanından katılım sağlayan kıymetli akademisyen ve bağımsız araştırmacı hocalarıma en derin şükranlarımı arz ederim. Aramızda oluşan bu etkileşimi kıymetli gördüğümü ifade etmeyelim. Çalışma sürecinde gelişen özel bir durumumu da ifade etmeliyim. Daha önceden iki kez yakalandığı kanser hastalığını atlatan eşimin hastalığının tekrar nüksettiğini, ansiklopedinin hazırlanma sürecinde öğrendik. Bu eserlere verdiğim önemi bilmesi sebebiyle çalışmaya kesintisiz devam etmemi isteyen, ameliyat olduğu süreçte dahi çalışmaya devam etme konusunda anlayış gösteren, güzeller güzeli canım eşim Tuba Güler’e özel olarak teşekkürü bir borç bilirim. Çalışmanın, seçim hukuku alanını önemseyen herkese faydalı olması temennisiyle, Saygı ve selamlarımla… Eylül 2023/Çanakkale Doç. Dr. Fatih Güler Editör Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi YÖKSİS Araştırmacı ID:333837 .
Erişim Türü : kurumsal erisim bireysel erisim
Tanımlı ISBN:

9786253989668

Konular
Medeni Hukuk
Anahtar Kelimeler

seçim , hukuku , ansiklopedisi

Dil : Türkçe (TR)

Hata Bildir

Bu E-Kitap; Dijital Hakların Korunması amacıyla belirlenen süre için kullanılmaktadır.
Özellikler Durum
Kopyalanma ve Çoğaltma İzni
Alıntı/Atıf Yapma İmkânı
Web Üzerinden Okuma
Çevrim Dışı Okuma
Kullanılabilecek Cihaz Sayısı 2
Ekran Görüntülü/Ekran Kaydı
Not Alma
Yazdırma*
Vurgulama ve Boyama
Metin İçinde Gezinme
Gelişmiş Metin İçi Arama
Renklendirme
Lisanslama
IP ve ID Kontrolü
Filigran
İade Hakkı
Metin Okuyucu LockLizard Viewer

* (Yayıncı tarafından izin verilmişse)

NASIL ÇALIŞIR?

1

Lisans Yazılımı Nasıl Yüklenir?

Sisteminize uygun olan LockLizard DRM (digital lisans koruma yazılımı) yazılımını cihazınıza indirin ve kurulumu tamamlayın.

2

Lisans Dosyasını Al

Lisans dosyanızı üye panelinde bulunan Lisans Dosyamı İndir butonuna tıklayarak indirin ve görüntüleyici yazılımını açın.

3

Lisanslama

Kurduğunuz locklizard yazılımı açınız ve sol menüde bulunan lisanslama alanına tıklayarak indirilen .llv uzantılı dosyayı seçin.

Son Yorumlar

 • Henüz yorum yapılmadı ilk yorumu siz yapabilirsiniz.

 • Kullanım Rehberi

  • Lisansı Yükle

   Digital lisansınızı bilgisayarınıza yükleyin.

  • E-kitabı Yükle

   Librarytürk kütüphanesinden kitabınızı seçin.

  • Lisansı Aktifleştir

   İndirilen lisans dosyasını locklizard pdf okuyucuya tanımlayın.

  • oku

   Pdf Oku

   Artık cihazınızda pdf dosyalarına erişebilirsiniz.

  Nasıl Çalışır?

  libraryturk

  Türkiye'nin akademik e-kitap sağlayıcısı Librarytürk. Librarytürk; çevrimiçi akademik kitaplar ve materyallerin lider sağlayıcısıdır. Araştırmacılar için bir e-kütüphane görevi üstlenen Librarytürk, bugüne kadarki istatistiksel rakamları ile bu alanda öncü olma hedefine kararlı ve emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

  Sayfa Başına Dön