III. Uluslararası Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Kongresi Özet Bildiri Kitabı

Satın Al

₺ 0.00

III. Uluslararası Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Kongresi Özet Bildiri Kitabı

Anayasa Mahkemesinin asıl yargılama alanı olan anayasa yargısına ilişkin Anayasa md.148 vd. hükümleri ve Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşu ve yargılama usullerini düzenleyen eski 2949 sayılı Kanunda Anayasa Mahkemesi’nin “yürürlüğü durdurma” yetkisi açıkça düzenlenmemiştir. Buna rağmen 1993 yılında Anayasa Mahkemesi içtihat değişikliği yaparak ilk defa 509 sayılı “Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinin Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin anayasaya aykırılığı ile açılan iptal davasında, davanın esasını çözmeye yetkili bir mahkeme olarak nihai karara kadar ara tedbirler alabileceğini, yürürlüğün durdurulmasına yönelik kanuni bir boşluk olduğunu ve Medeni Kanunun 1. maddesi gereği hakimin içtihat yoluyla boşluk doldurma yetkisini olduğunu belirtmiş ve 1993 yılındaki içtihat değişikliğinden sonra Anayasa Mahkemesi yürürlüğün durdurulması yetkisinin kendisinde mevcut olduğu şeklindeki tutumunu sürdürerek günümüze kadar yaklaşık 150 davada yürürlüğün durdurulmasına karar vermiştir. Anayasa Mahkemesinin anayasa yargısı dışında 2012 yılından itibaren bireysel başvurulara ilişkin hak ihlali yargılamalarında ise geçici tedbir niteliğinde “yürürlüğü durdurma” dahil çeşitli ara kararlar alabilmesine olanak sağlayacak şekilde yeni 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanununun md. 49/5’de “geçici tedbirler” konusu şu şekilde düzenlemiştir: “Bölümler, esas inceleme aşamasında, başvurucunun temel haklarının korunması için zorunlu gördükleri tedbirlere resen veya başvurucunun talebi üzerine karar verebilir. Tedbire karar verilmesi halinde, esas hakkındaki kararın en geç altı ay içinde verilmesi gerekir. Aksi takdirde tedbir kararı kendiliğinden kalkar.” Benzer şekilde Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü md. 73/’de ise: “Başvurucunun yaşamına ya da maddi veya manevi bütünlüğüne yönelik ciddi bir tehlike bulunduğunun anlaşılması üzerine, Bölümlerce esas inceleme aşamasında gerekli tedbirlere resen veya başvurucunun talebi üzerine karar verilebilir” denilmektedir. 35Esas özü, hak ihlali iddiasına dayanan bireysel başvuruda kişiler, kendileri hakkında idare tarafından alınan idari işlemlerin, haklarında uygulanan kanun maddelerinin veya haklarında infaz için alınan aleyhe mahkeme kararlarının nihai karar verilinceye kadar yürürlüğünün durdurulmasını talep edip edemeyecekleri konusunda tam bir açıklık ve uygulama standardı söz konusu değildir. Özellikle 6216 Kanun’un 45. maddesinin 2. fıkrasında “İhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem ya da ihmal için kanunda öngörülmüş idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce tüketilmiş olması gerekir” kuralının ne şekilde uygulanacağı önem kazanmaktadır. Genelde Türkiye’deki bireysel başvurularda geçici tedbir talebi çok az yapılmaktadır. Bu konunun az bilinmesi sebebiyle yürürlüğü durdurma dahil Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 2019-2021 yılları arasındaki bireysel başvurulardaki geçici tedbir taleplerinin kabul edilme oranı genelde %22 iken bu oranın Türkiye ile ilgili davalarda binde dört olduğu belirlenmiştir. Türk Anayasa Mahkemesinin geçici tedbir çerçevesinde yürürlüğün durdurulması kararı verme konusunda da çekimser olduğu görülmektedir. Örneğin Yaman Akdeniz ve Kerem Altıparmak kararında TİB tarafından alınan 54 adet internet sitesi ve Twitter hesabına erişimin engellenmesine ilişkin kararın “ifade özgürlüğü” ve “adil yargılanma” hakkına aykırı olduğuna ilişkin iddialarıyla ilgili başvurularında, işlemin “yürütmesinin durdurulması” içerikli tedbir talepleri, AYM Kanunu uyarınca “başvurucunun temel haklarının korunması için zorunlu” sayılabilecek olmasına rağmen söz konusu erişim engelleme kararları, İçtüzük uyarınca “yaşamlarına ya da maddi veya manevi bütünlüklerine” yönelik ciddi bir tehlike bulunmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir. Bu çalışmada; Türk Anayasa Mahkemesine hak ihlaline yönelik yapılan bireysel başvurularda geçici tedbir nitelikli yürürlüğün durdurulması taleplerinin hangi şart ve kurallara göre yapılabileceği konusu yanında Mahkemenin tutumunu belirleyebilecek hangi ilkelerin ileri sürülebileceği hususu tartışılacak ve konu ile ilgili çeşitli öneri ve değerlendirmeler yapılacaktır. 
Erişim Türü : kurumsal erisim bireysel erisim
Tanımlı ISBN:

9786256802001

Konular
Anayasa Hukuku
Anahtar Kelimeler

ııı. , uluslararası , necmettin , erbakan , üniversitesi , hukuk , kongresi , özet , bildiri , kitabı

Dil : Türkçe (TR)

Hata Bildir

Bu E-Kitap; Dijital Hakların Korunması amacıyla belirlenen süre için kullanılmaktadır.
Özellikler Durum
Kopyalanma ve Çoğaltma İzni
Alıntı/Atıf Yapma İmkânı
Web Üzerinden Okuma
Çevrim Dışı Okuma
Kullanılabilecek Cihaz Sayısı 2
Ekran Görüntülü/Ekran Kaydı
Not Alma
Yazdırma*
Vurgulama ve Boyama
Metin İçinde Gezinme
Gelişmiş Metin İçi Arama
Renklendirme
Lisanslama
IP ve ID Kontrolü
Filigran
İade Hakkı
Metin Okuyucu LockLizard Viewer

* (Yayıncı tarafından izin verilmişse)

NASIL ÇALIŞIR?

1

Lisans Yazılımı Nasıl Yüklenir?

Sisteminize uygun olan LockLizard DRM (digital lisans koruma yazılımı) yazılımını cihazınıza indirin ve kurulumu tamamlayın.

2

Lisans Dosyasını Al

Lisans dosyanızı üye panelinde bulunan Lisans Dosyamı İndir butonuna tıklayarak indirin ve görüntüleyici yazılımını açın.

3

Lisanslama

Kurduğunuz locklizard yazılımı açınız ve sol menüde bulunan lisanslama alanına tıklayarak indirilen .llv uzantılı dosyayı seçin.

Son Yorumlar

 • Henüz yorum yapılmadı ilk yorumu siz yapabilirsiniz.

 • Kullanım Rehberi

  • Lisansı Yükle

   Digital lisansınızı bilgisayarınıza yükleyin.

  • E-kitabı Yükle

   Librarytürk kütüphanesinden kitabınızı seçin.

  • Lisansı Aktifleştir

   İndirilen lisans dosyasını locklizard pdf okuyucuya tanımlayın.

  • oku

   Pdf Oku

   Artık cihazınızda pdf dosyalarına erişebilirsiniz.

  Nasıl Çalışır?

  libraryturk

  Türkiye'nin akademik e-kitap sağlayıcısı Librarytürk. Librarytürk; çevrimiçi akademik kitaplar ve materyallerin lider sağlayıcısıdır. Araştırmacılar için bir e-kütüphane görevi üstlenen Librarytürk, bugüne kadarki istatistiksel rakamları ile bu alanda öncü olma hedefine kararlı ve emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

  Sayfa Başına Dön