Sezaryen ile Doğum Yapmış Kadınlara Yönelik Postpartum Evde Bakım Kılavuzu

Satın Al

₺ 0.00

Sezaryen ile Doğum Yapmış Kadınlara Yönelik Postpartum Evde Bakım Kılavuzu

Günümüzde “kadın sağlığı kavramı”, sadece bir cinsiyete ait sağlık göstergelerinin tümünü ifade etmekle sınırlı kalmayan, dolaylı olarak çocuk sağlığı ve aile sağlığını içine alan, en geniş anlamda ise toplum sağlığını içeren bir kavram olarak ele alınmaktadır. Bu kavram içinde bütünüyle bakıldığında, sağlıklı nesillerin devamının sağlıklı kadınların toplum içindeki varlığına koşullanmış olduğu söylenebilir. Kadın sağlığına yönelik parametreler, sosyokültürel ve ekonomik bakış açılarından toplumların genel kalkınmışlık düzeylerine yönelik çıkarsamalar yaparken de önemli bir faktör olarak görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ 1998) göre, kadın sağlığı açısından en önemli devre hem kadın hem de bebeğin sağlığını doğrudan etkileyen gebelik, doğum ve loğusalık devresidir. Bu bağlamda, kadın sağlığını yaşam boyu etkileyen gebelik, doğum ve loğusalık devrelerinin ele alınarak sağlık program ve politikalarının yeniden düzenlenmesi ülkelerin mevcut sağlık politikalarında önemli bir yer tutmaktadır

Dünyada, her yıl 585 bin kadın gebelikle ilgili nedenleryüzünden ölmektedir ve bu  ölümlerin%99’u gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmektedir. Gebeliğe bağlı ölüm  ölüm, nedenine bakılmaksızın gebeliksırasında veya gebeliğin sonlanmasından sonra ki  42 gün içerisinde meydana gelen ölümlerolarak tanımlanmaktadır. Anne ölümü, bir kadının  gebelik sırasında, doğumda ya da gebeliğinsonlanmasından sonraki 42 gün içinde,  gebeliğinsüresine bakılmaksızın, gebeliğin durumuna veya gebelik sürecine doğrudan ya  da dolaylı olarak bağlı ancak tesadüfiolmayan nedenlerden kaynaklanan kadın ölümüdür. Anne ölümlerinin yaklaşık %80’i gebelik, doğum ve loğusalıkdönemlerindeki obstetrik  komplikasyonlarnedeniyle meydana gelmektedir. Dünyada anne ölüm nedenleri sırasıyla  postpartum kanama, postpartum enfeksiyon vehipertansiyondur. Türkiye Ulusal Anne  ÖlümleriÇalışması 2005 bulgularına göre, Türkiye’de anne ölüm oranı yüz binde 28.5,  gebeliğe bağlı anne ölüm oranı %38.3’tür.Anne ölüm nedenleri arasında ise ilk 4 sırada ante-intra-postpartum kanama, ödem-proteinüri-hipertansif bozukluklar,cerrahi komplikasyonlar  ile uterusrüptürü ve enfeksiyonlar yer almaktadır. Aynı çalışmanın bulgularına  göre Türkiye’de gebeliğe bağlı ölümlerin enfazla gerçekleştiği dönem, postpartum dönemdir. Bulgular incelendiğinde, dünyada ve ülkemizde anne ölümlerine neden olanfaktörlerin  önemli bir bölümünüpostpartum komplikasyonların oluşturduğu görülmektedir.

Doğum sonu dönemde postpartum komplikasyon riskini artıranönemli faktörlerden  birisi ise sezaryendoğumdur. Yirmi sekizinci gebelik haftasından sonra karın ve rahim duvarına  yapılan bir kesi ile fetus ve eklerininabdominal yolla doğrultulması işlemi olan sezaryen  ile doğumda, anne ölümleri nadir olarakgörülmektedir. Ancak sezaryen doğum  sonrasımaternal komplikasyonlar, vajinal doğuma oranla daha fazla gelişmektedir. Bunedenle,  tüm dünyada ve ülkemizdesıklığı giderek artan sezaryen doğum, hiçbir endikasyonun  olmadığı durumlarda gerçekleştirilmiş olsabile anne ve bebek sağlığı açısından pek çok riski de beraberinde getirebilmektedir. Sezaryen doğumda, vajinaldoğumla karşılaştırıldığında  doğum sonudönemde postpartum hemoraji, puerperal ateş, üriner sistem en  feksiyonları, meme sorunları vetromboembolizm gibi postpartum komplikasyonlar daha  fazla görülürken, postpartum hemoraji, uterinenfeksiyon, cerrahi yaralar, safra kesesi yaralanmaları,  genitoüriner ve kardiyopulmoner sorunlar,tromboemboli ve apandisit gibi  nedenlerleyeniden hastaneye yatış gereksinimi de artmaktadır. Bu nedenle, postpartum  komplikasyonların erken dönemde tanınması,sorunların uygun müdahaleler ile çözülmesi ve bakım gereksinimlerinin karşılanması açısından sezaryen ile doğumyapmış kadınların,  doğum sonu dönemdehastanede dikkatlice değerlendirilmeleri oldukça önem taşımaktadır.  Oysa ki günümüzde hastanelerde postpartumdönemde yapılan gözlem ve bakım süresi  “postpartumerken taburculuk” yaklaşımı ile kısalmıştır. 

Amerikan Pediatri Akademisi (American Academy ofPediatrics-AAP) ve Amerikan  Jinekolojive Obstetri Birliği’ne (American College of Obstetricians and Gynecologists-  ACOG) göre “postpartum erken taburculuk”,herhangi bir komplikasyonun olmadığı durumlarda anne ve bebeğinin vajinal doğumdan 48 saat sonra, sezaryen doğumdan 96saat  sonra taburcu edilmesi olaraktanımlanırken, anne ve bebeğinin vajinal doğumdan 24 saat  sonra taburcu edilmesi ise “çok erkentaburculuk” olarak tanımlanmıştır. 
Tüm dünyada, sağlık sigortalarının doğum sonu hastanedekalış sürelerine sınırlama  getirmelerive aile merkezli obstetrik yaklaşımın bir neticesi olarak, 1970’lerden bu yana  yaygınlaşan postpartum erken taburculukla,loğusalar iyileşme süreçlerini evde geçirmekte ve hastanede patojenlere maruz kalma süreleri ise kısalmaktadır. Buşekilde, hem hastane  maliyetlerinde birazalma olurken hem de doğum olayını normal fizyolojik bir olay olarak  ele alma bakış açısı da güçlenmektedir. Ancaköte yandan doğum sonu hastanede kalış  sürelerininkısalmasıyla, loğusalar hastanede kaldıkları süre içinde servis hemşirelerinden  ve diğer sağlık hizmetlerinden yeterinceyararlanamamaktadırlar. Bu da özellikle sezaryen  ile doğum yapmış kadınların, postpartum dönemboyunca taşıyacağı komplikasyon ve  morbiditeriskinin artması anlamına gelmektedir. Çünkü, her ne kadar hastanede kalışsüresi  içinde postpartum erken dönemdegelişebilecek sorun ve komplikasyonlara müdahale  edilebilse bile, daha geç dönemdegelişebilecek sorunlar için bilgilendirmeden başka birşey  yapılmamaktadır. Bu da bir bakıma, doğum sonudönemde gelişebilecek komplikasyonların  tanıve tedavisi için geciktirerek, taburculuk sonrası anne ve yenidoğanın yenidenhastaneye  yatma sıklığının artmasıanlamına gelmektedir.  
Erişim Türü : kurumsal erisim bireysel erisim
Tanımlı ISBN:

9789754209198

Konular
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Anahtar Kelimeler

sezaryen , doğum , postpartum , evde bakım , kılavuz , kadın sağlığı , gebelik , doğum , loğusalık , anne ölümleri , postpartum komplikasyonlar , sezaryen doğum , postpartum erken taburculuk

Dil : Türkçe (TR)

Hata Bildir

Bu E-Kitap; Dijital Hakların Korunması amacıyla belirlenen süre için kullanılmaktadır.
Özellikler Durum
Kopyalanma ve Çoğaltma İzni
Alıntı/Atıf Yapma İmkânı
Web Üzerinden Okuma
Çevrim Dışı Okuma
Kullanılabilecek Cihaz Sayısı 2
Ekran Görüntülü/Ekran Kaydı
Not Alma
Yazdırma*
Vurgulama ve Boyama
Metin İçinde Gezinme
Gelişmiş Metin İçi Arama
Renklendirme
Lisanslama
IP ve ID Kontrolü
Filigran
İade Hakkı
Metin Okuyucu LockLizard Viewer

* (Yayıncı tarafından izin verilmişse)

NASIL ÇALIŞIR?

1

Lisans Yazılımı Nasıl Yüklenir?

Sisteminize uygun olan LockLizard DRM (digital lisans koruma yazılımı) yazılımını cihazınıza indirin ve kurulumu tamamlayın.

2

Lisans Dosyasını Al

Lisans dosyanızı üye panelinde bulunan Lisans Dosyamı İndir butonuna tıklayarak indirin ve görüntüleyici yazılımını açın.

3

Lisanslama

Kurduğunuz locklizard yazılımı açınız ve sol menüde bulunan lisanslama alanına tıklayarak indirilen .llv uzantılı dosyayı seçin.

Son Yorumlar

 • Henüz yorum yapılmadı ilk yorumu siz yapabilirsiniz.

 • Kullanım Rehberi

  • Lisansı Yükle

   Digital lisansınızı bilgisayarınıza yükleyin.

  • E-kitabı Yükle

   Librarytürk kütüphanesinden kitabınızı seçin.

  • Lisansı Aktifleştir

   İndirilen lisans dosyasını locklizard pdf okuyucuya tanımlayın.

  • oku

   Pdf Oku

   Artık cihazınızda pdf dosyalarına erişebilirsiniz.

  Nasıl Çalışır?

  libraryturk

  Türkiye'nin akademik e-kitap sağlayıcısı Librarytürk. Librarytürk; çevrimiçi akademik kitaplar ve materyallerin lider sağlayıcısıdır. Araştırmacılar için bir e-kütüphane görevi üstlenen Librarytürk, bugüne kadarki istatistiksel rakamları ile bu alanda öncü olma hedefine kararlı ve emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

  Sayfa Başına Dön